Besvara enkät

Fyll i hela koden utan mellanslag i fältet till höger och tänk på att koden kan bestå av både stora och små bokstäver. När du har fyllt i hela koden trycker du på ”Logga in”.

De flesta av våra enkäter kan besvaras på webben på svenska. En del undersökningar finns dessutom tillgängliga på andra språk. Om så är fallet finns det information om detta i utskicket från oss. På baksidan av pappersenkäten finns en unik kod med vilken du kan logga in nedan och besvara en elektronisk version av enkäten. Koden består av åtta siffror följt av ett bindestreck och ytterligare sex tecken (exempelvis 10101010-asDfz1).


Logga in

Logga in med din unika kod:


Din unika kod hittar du på baksidan av pappersenkäten.

Exempel på streckkod Exempelkod